۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبهبیشتر مردم ایران "اقای دوربینی" را می شناسند اقای دوربینی عاشق شهرت است وعاشق دوربین ,درهر مراسمی که خبرساز باشد وعکس وفیلمی از ان در رسانه ها منتشر شود هرطور شده خودش را به انجا میرساند. او در اینکارها استاد است ومیداند کجاها بایستد تا در کادر دوربین قرار بگیرد وعکسش خوب بیافتد, برایش فرقی نمیکند که مراسم چه باشد, سیاسی, اجتماعی, فرهنگی , هنری , نماز جمعه , راهپیمایی های خیابانی , مراسم تجلیل از یک هنرمند باشد یا تشییع جنازه اش , هیچکدام مهم نیست فقط مهم اینست که فیلمش یک جایی نشان داده شود ویا عکسش جایی چاپ شود و این زیباترین لحظه زندگی اوست

احمدی نژاد هم عاشق شهرت است وعاشق دوربین , وقتی که منشور حقوق بشر کورش وارد ایران میشود خوب میداند که نباید فرصت را ازدست بدهد , چون منشور حقوق بشر کورش نماز جمعه ی تکراری نیست که کسی نگاه نکند یا یکمشت از خودشانی ها نگاه کنند, این مراسم در سرسر جهان چه ملی گرا باشد چه کمونیست , چه مذهبی باشد چه سکولار ,چه کرد باشد چه بلوچ , ایرانی هرجا که باشد فیلمش وعکسش را نگاه میکند , این عکسها در تاریخ ماندگار میشوند واین همان چیزی است که احمدی نژاد میخواهد, گرچه مضمون منشور حقوق بشر کورش را قبول ندارند و حتی خود کورش را هم قبول ندارند ومیگویند این منشور با خط مشی رهبری وولایت فقیه در تضاد است(البته ماهم همین را میگوییم که حقوق بشر چه ربطی به ناقضان حقوق بشر وجنایت علیه بشریت دارد) ولی اینجا جایی است که خوراک احمدی نژاد است اگر سرش هم برود باید بیاید و عکسش را بگیرد برای ثبت در تاریخ بسیار سوژه خوبی است

در سفرهای استانی ودرون کشوری وبرون کشوری هرجا میرود لباس محلی انجا را میپوشد گرچه معنی این کاررا نمیداند , مهم نیست فقط مهم اینست که فردا روزنامه ها عکسش را چاپ بزنند , کردستان و افریقا برایش فرقی نمیکند

میلیاردها دلار خرج میکند تا ماهواره ای با موشک پرتاب کننده اش از جایی خریداری شود وبه فضا پرتاب شود ,مهم نیست برای ایران دستاوردی دارد یا نه فقط مهم اینست که احمدی نژاد در این لحظه تاریخی عکسش را بگیرد , والا این ادم نمیداند دستاورد با دستبرد هم فرق میکند

او عاشق شهرت است و لحظات خبر ساز حتی اگر مزدوری از طرف خودش ترقه ای را انطرفتر منفجر کند و احمدی نزاد هم با خونسردی وانمود کند که از این سوء قصد ها نمیترسد و همان روز تمام روزنامه ها ورسانه های خبری جهان این خبر سوء قصد را با تیتر درشت منتشر کنند , واقعاُ چه لحظات با شکوهی.!!!

او عاشق شهرت است چه به نام باشد چه به ننگ برایش فرقی نمیکند, به نیویورک میرود وخدا میداند که چقدر از جیب مردم خرج میکند تا کانال های خبری معروف با او مصاحبه کنند وبا دروغ ونیرنگ سعی میکند خودش را طرفدار دموکراسی نشان بدهد وهمه دنیا هم میدانند که دروغ میگوید ولی برای او فرقی نمیکند..فقط مهم اینست که در رسانه ها مطرح بشود

در یکی از سخنرانی هایش وقتی از سفرش به نیویورک تعریف میکرد میگفت: یک بچه سه چهار ساله ای که بغل مادرش بود با انگشت من را نشان داد وبه مادرش گفت " مامان ببین محمود" او برایش هیچ فرقی نمیکند که این سفر ها چه دستاوردی داشته باشد این وسط که اوضاع بلبشو وقاراشمیش است فقط وفقط این اقا فکر معروف کردن خودش است , ادم دلش برای " اقای دوربینی " میسوزد که چرا از داشتن اینهمه امکانات محروم است