۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

میمون انتخاباتی و آقای عسکر اولادی
انتخابات نزدیک است .

میمون خوشگل و ناز و سرخ و مُرخ  بخت برگشته ای به فضا پرتاب می شود
ولی افتخار بازگشت قهرمانانه اش به عنوان اولین فضانورد نظام اسلامی، نصیب میمون بی « خط و خال»دیگری می شود! ، کار دنیاست ! چه می شود کرد ؟! همیشه همین بوده وهست.
اقای عسکر اولادی نومسلمان و یا اصلاً نامسلمان پس از عمری دزدی و چپاول و با ساز ولایت رقصیدن ، نادم !! می شود و به جمع منتقدان نظام می پیوندد. 

بازهم خبرنگاران فله ای بازداشت می شوند تااطلاع رسانی ، لنگ بماند.

اما با همه اینها این وسط یک چیز می ماند ، اینکه ، حنای این جماعت شیاد پیش ما رنگی ندارد.

..........................................................................