۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه
کاندیداتوری خاتمی یا shoot the rope


در فیلمهای " وسترن "  غرب وحشی  وقتی ششلول بند و  سارق بانک سابقه داری بدست قانون می افتاد  و حکم اعدامش (حلق اویز)  صادر می شد، یکی از ترفند ها برای نجات اعدامی این بود که دوستانش  شبانه به زندان حمله می کردند وبا زدوخورد وهفت تیر کشی و بزن بکش دوستشان را از زندان فراری می دادند و یک ترفند دیگر که اخرین امید محکوم به مرگ بود « shoot the rope» یا شلیک به طناب دار بود،  بدین شکل که یکی از دوستانش که تیر انداز ماهری بود در روزی که پیش از طلوع افتاب اعدامی را به پای چوبه دار می اوردند،  گوشه ای در تیررس پنهان میشد و وقتی چهار پایه را از زیر پای اعدامی می کشیدند با شلیک به طناب دار«shoot the rope»  طناب را پاره می کرد و وقتی اوضاع به هم می ریخت با اسبی که برایش از قبل اماده کرده بودند اعدامی را فراری میدادند بدین ترتیب ششلول  بند محکوم به مرگ فرصتی دوباره برای زنده ماندن بدست می آورد  
اقای خاتمی که هشت سال آزگار ریشش را حنا گذاشت و سر ملت ایران شیره مالید حالا که حکومت گل و بلبل به بن بست رسیده و آفتاب عمرش بر لب بام آمده ،  کم کم دارد  خودش را جمع و جور می کند تا در انتخابات شرکت کند ، یعنی در واقع خودش را برای  «shoot the rope» اماده می کند ، تا بار دیکر فرصتی برای نظام فراهم کند تا بتواند چند صباحی دیگر به حیات خود ادامه دهد.  

...................................................................................   

۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه
وانکه خوابش بهتر از بیداری است!

یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید : از عبادت ها کدام  فاضل تر است ؟
گفت ، ترا خواب نیمروز ، تا در آن یک نفس خلق را نیازاری

ظالمي را خفته ديدم نيمروز
گفتم اين فتنه است ، خوابش برده به

وانكه خوابش بهتر از بيداري است
انچنان بد زندگاني ، مرده به 
گلستان سعدی
.......................................................................