۱۳۹۴ بهمن ۶, سه‌شنبه


  منشور حقوق امام و آقا

یکی از دوستان ميگفت: برادرم جلال در تمام عمرش فقط يكبار حرف راست زد!
گفتم كي، چطور؟
گفت : يكروز با مادرم نشسته بوديم كه در زدند گفتيم كيه ؟ از پشت در گفت منم جلال !! اولش شك كردم ولي وقتي رفتم در را رويش باز كردم ديدم راست ميگويد خود خودش بود جلال!!
سردار حسين همداني هم كه اخيراً "درجه رفيع شهادت" به درجه ها و روكولي هايش اضافه شده ، تنها حرف راستي كه در تمام عمر ناقابلش زد همين يكي بود كه گفت:
"ما منشور کوروش را مخالف سيره امام و آقا می دانيم."
البته مثل روز روشن است كه منشور حقوق بشر كوروش صدوهشتاد درجه با سيره امام و آقا فرق دارد. اصلا از ديدگاه امام و آقا، بشر خر كي باشد كه حقوق داشته باشد همه حقوق ها را اسلام تعيين مي كند، و صد البته به نفع متوليان خودش كه امام و آقا باشند تعيين مي كند. تفاوت سيره امام و آقا با منشور حقوق بشر زمين تا آسمان است. اما اگر مثلاً قرار بود سيره امام و آقا هم منشوري داشته باشند در مقايسه با منشور كوروش بايد اين شكلي نوشته ميشد!
منشور كوروش: "آنگاه كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم، همه مردم مقدم مرا به شادماني پذيرفتند"
منشور سيره امام و آقا: "لكن آن روزيكه "بدون هيچ احساسي" و با كلي وعده هاي پوچ و دروغ وارد اين بلاد شديم، هركس كه دستش به دهانش مي رسيد اموالش را مصادره و از كشور فراري داديم و اموالش را خودمان بالا كشيديم و هركس كه سرش به تنش مي ارزيد را از ترس اينكه مبادا برايمان شاخ بشود به جرم من درآوردي "مفسد في الارض" به چهار ميخ كشيديم "
منشور كوروش: "فرمان دادم تمام نيايشگاه هايي كه بسته شده بود بگشايند و همه خدايان را به جايگاه خود برگرداندم".... و "من امروز اعلام ميكنم هركس آزاد است هر ديني كه ميل دارد بپرستد"
منشور سيره امام و آقا: "چون فقط يك خدا وجود دارد و همان يكي هم نماينده تام لاختيارش خود ما هستيم بنا را بر اين گذاشتيم كه همه بايد به ساز ما برقصند. در اين راستا فرمان داديم همه اديان و مذاهب ديگر از قبيل بهايي ها، دراويش ، اهل حق ، يارسان و حتي اهل تسنن كه هم كيشان خودمان هستند و هر بني بشري كه بخواهد به ساز ديگري برقصد، نيايشگاه هاشان را بر سرشان خراب و خشتكشان را سرشان عمامه كرديم.
منشور كوروش: "از آشور و شوش، من شهرهاي آگاده، اشنونا، زمبان، متورنو، دير، سرزمين گوتيان و شهرهاي آنسوي دجله را كه ويران شده بود از نو ساختم"
منشور سيره امام و آقا: "خانه ها و امارت هاي آباد شوش و پوش و اينسو و آنسوي دجله و فرات و همچنين اينسو و آنسوي اروند رود، ايلام، خرمشهر، آبادان، بصره، قصر شيرين را با راه انداختن هشت سال جنگ بي ثمر و بعدش هم درگيري هاي فرقه اي و مذهبي چنان ويران كرديم كه تا صد سال پس از ما اين مناطق روي آبادي و اباداني به خودشان نبينند"
منشور كوروش: "همه مردماني را كه پراكنده و آواره شده بودند به سرزمين هاي خود برگرداندم و خانه هاي ويران آنان را آباد كردم"
منشور سيره امام و آقا: "همه مردماني كه مغزشان كار ميكرد و فكري توي كله شان بود به جرم توطئه و تباني از دم تيغ گذرانديم و مابقي هركدامشان به يك گوشه اي از زمين و آنان را چنان پراكنده و آواره نموديم كه عمراً نتوانند دوباره به سرزمين خودشان برگردند در عوض ابلهان و دروغ گويان را به گرد خود گرد آورديم تا گوش به فرمان ما باشند"
منشور كوروش: "من تا روزي كه پادشاه ايران هستم نخواهم گذاشت مال غير منقول و يا منقول ديگري رابه زور و يا به طريق ديگربدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد. نخواهم گذاشت كسي به ديگري ظلم كند و اگر كسي مظلوم واقع شد من حق اورا از ظالم خواهم ستاند"
منشور سيره امام و آقا: "ملت را به چند دسته تقسيم كرديم يكدسته را آزاد گذاشتيم هرچه ميخواهند دزدي كنند و اموال مابقي را به تاراج ببرند، انقدر دزديديم كه در تاريخ از ما ياد كنند. هركسي از خود ما بود كسي جرأت نداشت به او با چشم چپ نگاه كند و كسي كه در خط ما نبود هر بلايي كه سرش مي آمد به ما ربطي نداشت، غلط كرد مي خواست بيايد توي خط ما كه از اول گفته بوديم"
پي نوشت:
مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد 
هيچكس حق ندارد دارايي هاي مسئولين نظام را افشا كند ، هركسي كه نقشي در افشاي اين اطلاعات داشته باشد مجازات ميشود