۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

سالک<< دیگر راهی نیست, تنها ورطه و سکوتی مرگبار  است>>
تو خود چنین خواستی, و خود این راه را ترک کردی
ای سالک جسور ! لحظه ازمون فرارسیده است , و با خونسردی بنگر !
اگر بترسی , شکست خواهی خورد


...فردریش نیچه.
........................................................................................................

۱ نظر:

ناشناس گفت...

پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52