۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه
قابل توجه آنهایی که خواستند با دستبند زدن به دستان زنی تحقیرش کنند، تا اقتدار خودرا به نمایش بگذارند ..  

.....................................................................

هیچ نظری موجود نیست: