۱۳۸۹ خرداد ۹, یکشنبه


. پیش از شما
. بسان شما
. بیشمارها
. با تار عنکبوت
. نوشتند روی باد
. کاین دولت خجسته جاوید زنده باد

. . . .شفیعی کدکنی

هیچ نظری موجود نیست: